قیمت سکه و ارز در ۲۵ فروردین ماه

نرخ ارز دولتی ۲۵ فروردین ۹۸ ‏🇺🇸 (USD) دلار : ۴۲,۰۰۰ ‏🇪🇺 (EUR) یور ۴۷,۵۱۶ ‏🇬🇧 (GBP) پوند : ۵۴,۹۰۳ 🇦🇪 (AED) درهم : ۱۱,۴۳۷ 🇹🇷 (TRY) لیر : ۷,۲۷۷ 🇨🇳 (CNY) یوان : ۶,۲۶۶ […]

قیمت سکه و ارز در ۲۱ فروردین ماه

نرخ ارز دولتی ۲۱ فروردین ۹۸ ‏🇺🇸 (USD) دلار : ۴۲,۰۰۰ ‏🇪🇺 (EUR) یور ۴۷,۲۹۶ ‏🇬🇧 (GBP) پوند : ۵۴,۸۳۲ 🇦🇪 (AED) درهم : ۱۱,۴۳۷ 🇹🇷 (TRY) لیر : ۷,۳۷۸ 🇨🇳 (CNY) یوان : ۶,۲۵۶ […]

قیمت سکه و ارز در ۱۹ فروردین ماه

نرخ ارز دولتی ۱۹ فروردین ۹۸ ‏🇺🇸 (USD) دلار : ۴۲,۰۰۰ ‏🇪🇺 (EUR) یور ۴۷,۱۶۲ ‏🇬🇧 (GBP) پوند : ۵۴,۸۷۰ 🇦🇪 (AED) درهم : ۱۱,۴۳۷ 🇹🇷 (TRY) لیر : ۷,۴۵۴ 🇨🇳 (CNY) یوان : ۶,۲۵۳ […]

قیمت سکه و ارز در ۲۶ اسفند ماه

نرخ ارز دولتی ۲۶ اسفند ۹۷ ‏🇺🇸 (USD) دلار : ۴۲,۰۰۰ ‏🇪🇺 (EUR) یور ۴۷,۵۷۰ ‏🇬🇧 (GBP) پوند : ۵۵,۸۵۵ 🇦🇪 (AED) درهم : ۱۱,۴۳۷ 🇹🇷 (TRY) لیر : ۷,۷۱۲ 🇨🇳 (CNY) یوان : ۶,۲۵۷ […]

قیمت سکه و ارز در ۲۵ اسفند ماه

نرخ ارز دولتی ۲۵ اسفند ۹۷ ‏🇺🇸 (USD) دلار : ۴۲,۰۰۰ ‏🇪🇺 (EUR) یور ۴۷,۵۷۰ ‏🇬🇧 (GBP) پوند : ۵۵,۸۵۵ 🇦🇪 (AED) درهم : ۱۱,۴۳۷ 🇹🇷 (TRY) لیر : ۷,۷۱۲ 🇨🇳 (CNY) یوان : ۶,۲۵۷ […]