قیمت سکه و ارز در ۲۶ اسفند ماه

نرخ ارز دولتی ۲۶ اسفند ۹۷ ‏🇺🇸 (USD) دلار : ۴۲,۰۰۰ ‏🇪🇺 (EUR) یور ۴۷,۵۷۰ ‏🇬🇧 (GBP) پوند : ۵۵,۸۵۵ 🇦🇪 (AED) درهم : ۱۱,۴۳۷ 🇹🇷 (TRY) لیر : ۷,۷۱۲ 🇨🇳 (CNY) یوان : ۶,۲۵۷ […]

قیمت سکه و ارز در ۲۵ اسفند ماه

نرخ ارز دولتی ۲۵ اسفند ۹۷ ‏🇺🇸 (USD) دلار : ۴۲,۰۰۰ ‏🇪🇺 (EUR) یور ۴۷,۵۷۰ ‏🇬🇧 (GBP) پوند : ۵۵,۸۵۵ 🇦🇪 (AED) درهم : ۱۱,۴۳۷ 🇹🇷 (TRY) لیر : ۷,۷۱۲ 🇨🇳 (CNY) یوان : ۶,۲۵۷ […]

قیمت سکه و ارز در ۲۳ اسفند ماه

نرخ ارز دولتی ۲۳ اسفند ۹۷ ‏🇺🇸 (USD) دلار : ۴۲,۰۰۰ ‏🇪🇺 (EUR) یور ۴۷,۵۳۷ ‏🇬🇧 (GBP) پوند : ۵۵,۶۱۸ 🇦🇪 (AED) درهم : ۱۱,۴۳۷ 🇹🇷 (TRY) لیر : ۷,۶۸۶ 🇨🇳 (CNY) یوان : ۶,۲۵۹ […]

قیمت سکه و ارز در ۲۰ اسفند ماه

‏🇺🇸 (USD) دلار : ۴۲,۰۰۰ ‏🇪🇺 (EUR) یور ۴۷,۱۷۸ ‏🇬🇧 (GBP) پوند : ۵۴,۴۹۷ 🇦🇪 (AED) درهم : ۱۱,۴۳۷ 🇹🇷 (TRY) لیر : ۷,۷۱۸ 🇨🇳 (CNY) یوان : ۶,۲۴۸ ارز دولتی: بانک مرکزی 🥇 #سکهامامی […]

قیمت سکه و ارز در ۱۶ اسفند ماه

نرخ ارز دولتی ۱۶ اسفند ۹۷ ‏🇺🇸 (USD) دلار : ۴۲,۰۰۰ ‏🇪🇺 (EUR) یور ۴۷,۴۸۲ ‏🇬🇧 (GBP) پوند : ۵۵,۳۴۷ 🇦🇪 (AED) درهم : ۱۱,۴۳۷ 🇹🇷 (TRY) لیر : ۷,۷۲۹ 🇨🇳 (CNY) یوان : ۶,۲۶۰ […]

قیمت سکه و ارز در ۱۵ اسفند ماه

🇺🇸 (USD) دلار : ۴۲,۰۰۰ ‏🇪🇺 (EUR) یور ۴۷,۴۶۱ ‏🇬🇧 (GBP) پوند : ۵۵,۱۹۷ 🇦🇪 (AED) درهم : ۱۱,۴۳۷ 🇹🇷 (TRY) لیر : ۷,۷۹۲ 🇨🇳 (CNY) یوان : ۶,۲۵۶ ارز دولتی: بانک مرکزی 🥇 #سکهامامی […]