قیمت سکه و ارز در ۸ اسفند ماه

🥇 #سکهامامی : ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ 🥇 #سکهقدیم : ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ 🥇 #نیمسکه : ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ 🥇 #ربعسکه‌ : ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ 🥇 #سکهگرمی : ۸۴۰٫۰۰۰ 🥇 #آبشدهنقدی‌ : ۱٫۸۶۸٫۰۰۰ 🥇 #گرم۱۸عیار : ۴۳۱٫۴۰۰ 💎 #انسجهانیطلا : ۱۳۲۷ دلار 🇮🇶 #دینارعراق […]

بازار مسکن ظرفیت افزایش قیمت را دارد

خبر شماره ۷۶۹۱۷ در افق تازه نقل می کند؛ مطالعاتی که صورت گرفته چنین می گوید که قیمت دلار ۸۵۰۰ تا ۹ هزار تومان باید باشد و همه دولت ها موافق نیستند که قیمت دلار […]

قیمت سکه و ارز در ۶ اسفند ماه

🥇 #سکهامامی : ۴٫۶۵۰٫۰۰۰ 🥇 #سکهقدیم : ۴٫۴۸۰٫۰۰۰ 🥇 #نیمسکه : ۲٫۶۳۰٫۰۰۰ 🥇 #ربعسکه‌ : ۱٫۶۸۰٫۰۰۰ 🥇 #سکهگرمی : ۸۳۵٫۰۰۰ 🥇 #آبشدهنقدی‌ : ۱٫۸۵۳٫۰۰۰ 🥇 #گرم۱۸عیار : ۴۲۷٫۷۰۰ 💎 #انسجهانیطلا : ۱۳۳۱ دلار 🇮🇶 #دینارعراق […]

قیمت سکه و ارز در ۵ اسفند ماه

🥇 #سکهامامی : ۴٫۹۳۲٫۰۰۰ 🥇 #سکهقدیم : ۴٫۷۳۰٫۰۰۰ 🥇 #نیمسکه : ۲٫۶۵۰٫۰۰۰ 🥇 #ربعسکه‌ : ۱٫۷۲۰٫۰۰۰ 🥇 #سکهگرمی : ۸۵۰٫۰۰۰ 🥇 #آبشدهنقدی‌ : ۱٫۹۵۷٫۰۰۰ 🥇 #گرم۱۸عیار : ۴۵۱٫۸۰۰ 💎 #انسجهانیطلا : ۱۳۲۸ دلار 🇮🇶 #دینارعراق […]

سراب اشتغال با وام های ارزان

خبر شماره ۳۴۹۸۹۲۲ دنیای اقتصاد چنین نقل می کند؛ نرخ بالای بیکاری و نرخ پایین مشارکت دو مشکل عمده بازار کار ایران در دهه های اخیر بوده است. بیکاری ساختاری یا بیکاری حاصل تغییر بلند […]

ایرادات بودجه سال ۹۸ چه بوده است ؟

خبر شماره ۳۹۱۲۳۷۰ فرارو نقل میکند؛ زمانی می توان از شورای نگهبان و نمایندگان مجلس انتظار داشت که بودجه سال آینده را دستکاری نکنند که ما یک بودجه کامل و بودن نقص را تحویل مجلس […]

قیمت سکه و ارز در ۴ اسفند ماه

🥇 #سکهامامی : ۴٫۶۶۰٫۰۰۰ 🥇 #سکهقدیم : ۴٫۴۶۰٫۰۰۰ 🥇 #نیمسکه : ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ 🥇 #ربعسکه‌ : ۱٫۶۶۰٫۰۰۰ 🥇 #سکهگرمی : ۸۲۵٫۰۰۰ 🥇 #آبشدهنقدی‌ : ۱٫۸۳۷٫۰۰۰ 🥇 #گرم۱۸عیار : ۴۲۴٫۰۰۰ 💎 #انسجهانیطلا : ۱۳۲۷٫۵۵ دلار 🇮🇶 #دینارعراق […]

رکود در بازار خودرو در فصل داغ خرید و فروش

اکو فارس در خبر شماره ۲۶۲۰۷۴ خود چنین نقل می کند؛ در هفته گذشته قیمت خودرو به طور سرسام آوری بالا رفت و این افزایش قیمت نتوانست بازار را از رکود خارج کند. دو خودروساز […]

قیمت سکه و ارز در ۲ اسفند ماه

🥇 #سکهامامی : ۴٫۵۹۰٫۰۰۰ 🥇 #سکهقدیم : ۴٫۴۶۰٫۰۰۰ 🥇 #نیمسکه : ۲٫۵۹۵٫۰۰۰ 🥇 #ربعسکه‌ : ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ 🥇 #سکهگرمی : ۸۱۵٫۰۰۰ 🥇 #آبشدهنقدی‌ : ۱٫۸۲۹٫۰۰۰ 🥇 #گرم۱۸عیار : ۴۲۳٫۲۰۰ 💎 #انسجهانیطلا : ۱۳۲۶ دلار 🇮🇶 #دینارعراق […]

قیمت سه و ارز در ۱ اسفند ماه

🥇 #سکهامامی : ۴٫۶۸۰٫۰۰۰ 🥇 #سکهقدیم : ۴٫۴۷۰٫۰۰۰ 🥇 #نیمسکه : ۲٫۵۳۰٫۰۰۰ 🥇 #ربعسکه‌ : ۱٫۶۱۵٫۰۰۰ 🥇 #سکهگرمی : ۸۱۰٫۰۰۰ 🥇 #آبشدهنقدی‌ : ۱٫۸۸۵٫۰۰۰ 🥇 #گرم۱۸عیار : ۴۳۵٫۲۰۰ 💎 #انسجهانیطلا : ۱۳۴۲ دلار 🇮🇶 #دینارعراق […]