مشکل بزرگ اقتصادی در سال ۲۰۱۹

به نقل از فوربز،بزرگترین مشکل اقتصادی در سال ۲۰۱۹ جنگ تجاری بین چین و آمریکا نخواهد بود ،بلکه شکست های گسترده تجاری و یا شکست های بانکی پیش رو می باشد . مشکل بزرگ سال […]