تفاوت دودیدگاه در بخش خصوصی و دولتی در حوزه اقتصاد

به نقل از اقتصاد آنلاین،فعالان اقتصادی انتظاربهبود اوضاع کسب و کار را ازدولت دارند و دولت نیز آمادگی خود را برای بهبود وضعیت اعلام کرده است . فعالان اقتصادی انتظار دارند تا دولت در بهبود […]