اعداد بودجه ۹۸ چه سمت و سویی دارند ؟

به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد در بودجه سال ۹۸ از لحاظ اسمی بودجه منابع و مصارف عمومی با رشد ۵ درصدی روبرو بوده ولی به خاطر تعدیل نرخ تورم بودجه در نظر گرفته شده […]