سراب اشتغال با وام های ارزان

خبر شماره ۳۴۹۸۹۲۲ دنیای اقتصاد چنین نقل می کند؛ نرخ بالای بیکاری و نرخ پایین مشارکت دو مشکل عمده بازار کار ایران در دهه های اخیر بوده است. بیکاری ساختاری یا بیکاری حاصل تغییر بلند […]