علت عدم ثبات در بازار ارز

به نقل از خبر آنلاین کد خبر ۲۲۳۲۲۳، در ۱۴ بهمن ماه اگرچه قیمت تمام سکه بهار آزادی به قیمت ۴ میلیون تومان نزدیک شد ولی با محدوده مقاومتی روبرو شد و با اینکه می […]