تعطیل شدن دولت آمریکا چه معنایی خواهد داشت؟

به نقل از عصر ایران ؛ تعطیلی دولت فدرال امر تازه ای نیست ولی امری که مورد توجه واقع شده ، شخصیت رئیس دولتی است که نشان داده تفاوت زیادی با روسای قبلی کاخ سفید […]