شروع روابط همکاری بین ایران و سوریه

به نقل از دنیای اقتصاد ، همکاری اقتصادی سوریه و ایران در قالب امضای یک سند راهبردی جدید کلید خورد که محور این سند همکاری ، توسعه روابط تجاری ، بانکی و سرمایه گذاری میان […]