وضعیت مسکن در زمستان چگونه خواهد بود؟

به نقل از دنیای اقتصاد ؛ صاحب نظران ، نمایندگان ، ناظران و فعالان بازار مسکن بر این  باورند ، سه عامل کلیدی جهش های ارزی،افت شدید قدرت خرید خانه اولی ها و ناکارآمد شدن […]