میزان سبد معیشتی کارگران چقدر است ؟

به گزارش اقتصاد گران کد خبر ۱۳۰۷۵۹ ؛ تحلیل ها و گزارش ها حاکی از آن است برای تامین حداقل نیازهای یک خانواده ۵/۴ میلیون تومان پول لازم است ، شاید این رقم دست بالا […]