چرا از بخشنامه جدید بانک مرکزی استقبال شد؟

به نقل از فرارو؛با کاهش هزینه بانک ها ممکن است درآمد سپرده گذاران کاهش یابد ولی باعث ثبات سپرده ها و پایداری خواهد شد ، از سوی دیگر جلوی سفته بازی را می گیرد و […]

افزایش نرخ سود بانکی ، آری یا خیر ؟

نرخ سود بانکی یکی از مهمترین عوامل در فعالیت های اقتصادی است ، این سود که سپرده های بانکی تعلق می گیرد فرایند تولید و اشتغال کشور را تحت تاثیر قرار می دهد . بالا […]