تغییر رویه پرداخت سود بانکی و پیامد های آن

به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد؛شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مصوبه ای را ارائه داد که در آن سود سپرده های کوتاه مدت از روزشمار به ماه شمار تغییر یابد ، و […]