بانک مرکزی نظارت کافی برصدورمجوزبرای صرافان ندارد

رییس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به اتهامات متهمان به اخلال در نظام اقتصادی می‌گوید بانک مرکزی در فرآیند صدور مجوزها برای صرافان نظارت کافی نداشته است. به گزارش اقتصادآنلاین، قاضی اسدالله مسعودی مقام پس […]