راه کار کشور چین برای جلوگیری از عقب نشینی تقاضا پس از جهش قیمت مسکن

به نقل از دنیای اقتصاد؛ دولت،بانکها و سرمایه گذاران ساختمانی چینی رکود مسکن را با سه پاتک هدف اصابت قراردادند. در سال ۲۰۱۷ مسئولان بخش ساختمانی در زمان جهش قیمت ها با سیاست وام درمانی،از […]

ابهامات موجود در بازار فعلی مسکن

به نقل از ایسنا ؛ به کفته یک کارشناس اقتصادی ، در شرایط فعلی طرح مالیاتی بر بخش مسکن نتیجه بخش نخواهد بود ، زیرا وضعیت فعلی بازار مسکن هم برای سازنده و هم برای […]